Publikacje

Artykuły w czasopismach z listy MNiSW:


1. Frącz W., Janowski G.: Ocena możliwości wtryskiwania kompozytu WPC w produkcji elementów wyposażenia wnętrza autobusu w oparciu o symulacje numeryczne procesu, Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, 16(7-8) (2015), 48-52


2. Frącz W., Janowski G.: Wykorzystanie programu Autodesk Moldflow® MPI w opracowaniu technologii RTM wytwarzania elementów kompozytowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej – Mechanika, 87(4/15) (2015), 307-315


3. Frącz W., Janowski G.: Analiza numeryczna procesu wytwarzania kompozytowego fotela pasażera miejskiego autobusu w technologii RTM, Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, 5(195) (2016), 28-32


4. Frącz W., Janowski G., Mikhasev G.: The manufacturing issues of technical products made of polyimide – carbon fibers composite by means injection moulding process, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej – Mechanika, 88(2/16) (2016), 101-113


5. Frącz W., Janowski G.: Zaawansowana analiza wytrzymałościowa wypraski z kompozytu WPC z uwzględnieniem powtryskowej orientacji włókien w osnowie polimerowej, Mechanik, 7(2016), 628-630


6. Bednarz A., Frącz W., Janowski G: The use of image analysis in evaluation of the fibers orientation in wood-polymer composites (WPC), Open Engineering, 6 (2016), 737-741


7. Frącz W., Janowski G.: Kompozyty WPC wytwarzane w procesie spieniania mikrokomórkowego – prognozowanie i ocena właściwości mechanicznych, Przetwórstwo Tworzyw, 6 (2016), 508-515


8. Frącz W., Janowski G.: Strength analysis of molded pieces produced from wood-polymer composites (WPC) including their complex structures, Composites Theory And Practice, 4 (2016), 260-265


9. Frącz W., Janowski G, Bednarz A.: Ocena dokładności modelu RSC w prognozowaniu orientacji włókien w kompozytach typu drewno-polimer, Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, 12 (2016), 918-921


10. Frącz W., Janowski G., Ryzińska G.: Selected aspects of manufacturing and strength evaluation of porous composites based on numerical simulations, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej – Mechanika, 89(1/17) (2017), 31-43


11. Frącz W., Janowski G., Ryzińska G.: The strenght analysis of GFRP composite product taking into account its heterogenic structure for different reinforcements, Composites Theory And Practice, 2(2017), 103-108


12. Frącz W., Janowski G., Ryzińska G.: Analiza wpływu napełniacza na parametry tworzywa w formie dla procesu niskociśnieniowego formowania laminatów w oparciu o symulacje numeryczne, Przetwórstwo Tworzyw, 3 (2017), 185-194


13. Frącz W., Janowski G.: Analysis of fiber orientation in the wood-polymer composites (WPC) on selected examples, Advances in Science and Technology Research Journal, 3 (2017), 122-129


14. Frącz W., Janowski G.: Influence of homogenization methods in prediction of strength properties for WPC composites, Applied Computer Science, 3(2017), 77-89


15. Frącz W., Janowski G., Ryzińska G.: The possibility of using wood fiber mats in products manufacturing made of polymer composites based on numerical simulations, Applied Computer Science 4(2017), 65–75


16. Janowski G.: Ocena wpływu rodzaju poroforu fizycznego na wybrane parametry technologiczne oraz właściwości mechaniczne wyprasek wytwarzanych w technologii MuCell® oparta na symulacjach komputerowych, Przegląd mechaniczny, 12(2017), 26-29


17. Janowski G.: Ocena możliwości symulacji procesu mikrowtryskiwania na przykładzie koła zębatego, Interdisciplinary journal of engineering sciences, 1(2017), 45-49


18. Janowski G.: Charakterystyka mikroformowania wtryskowego. Konwencjonalne formowanie wtryskowe, dobór materiału, wtryskarki w mikroformowaniu wtryskowym, Autobusy. Technika, eksploatacja, systemy transportowe, 12(2017), 32-36


19. Janowski G.: Charakterystyka mikroformowania wtryskowego. Formy wtryskowe, optymalizacja procesu, zastosowanie z wyszczególnieniem przemysłu samochodowego, Autobusy. Technika, eksploatacja, systemy transportowe, 1-2(2018), 48-51


20. Frącz W., Janowski G.: Determination of viscosity curve and PVT properties for wood-polymer composite, Wood Research, 2(2018), 321-334.


21. Frącz W., Janowski G.: Selected properties of biocomposites on the basis of phbv with cellulose fillers, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej – Mechanika, 298(4/2018) (2018), 441-452

22. Frącz W., Janowski G.: Ocena wpływu wyboru modelu mikromechanicznego na prognozowanie orientacji włókien oraz właściwości mechaniczne kompozytu WPC, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej – Mechanika, 91(1-2/2019) (2019), 5-16


23. Frącz W., Janowski G.: Fiber shape selection problems in material models used in numerical strength analysis of wood-polymer composites, Composites Theory And Practice, 2(2019), 50-55


24. Frącz W., Janowski G.: Predicting effect of fiber orientation on chosen strength properties of wood-polymer composites, Composites Theory And Practice, 2(2019), 56-63


Rozdziały w monografiach naukowych:


1. Janowski G., Frącz W.: Wybrane aspekty modelowania procesu formowania wtryskowego kompozytu drewno-polimer, Monografia naukowa: Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki przestrzennej i techniki, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin 2016, 130-142


2. Janowski G., Frącz W.: Problematyka wyznaczania właściwości przetwórczych kompozytu typu drewno-polimer (WPC), Monografia naukowa: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Polimery, kompozyty, materiały, Wydawnictwo Młodzi Naukowcy, Poznań 2016, 41-49


3. Janowski G., Frącz W.: Prognozowanie wybranych właściwości kompozytu polimerowego formowanego w technologii wtryskiwania ze spienianiem mikrokomórkowym, Monografia naukowa: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Polimery, kompozyty, materiały, Wydawnictwo Młodzi Naukowcy, Poznań 2016, 50-57


4. Frącz W., Janowski G.: The effect of gas type on chosen properties of molded piece and process parameters of MuCell® injection molding on the base of numerical simulations, Monografia naukowa: Technological and design aspects of extrusion and injection moulding of thermoplastic polymer composites and nanocomposites. Vol. 5, Lviv Polytechnic National University, Lviv 2017, 70-87

5. Frącz W., Janowski G.: The modeling aspects of wood polymer composites structure in CAE softwares, Monografia naukowa: Napędy pojazdów, modelowanie komputerowe konstrukcji i układów technologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2019, 55-71

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję